Dramafronten takker af


PRESSEMEDDELESE  9.november 2023

 

Dramafronten har siden 2011 stået bag igangsættelse, produktion og opførelser af over 200 stykker kort-dramatik, og har arbejdet vedholdende for udvikling af og fokus på den danske dramatik.
Til november 2023 afholder Dramafronten sin sidste event, og lukker i sin nuværende form ved årets udgang. Manglede økonomisk støtte er årsagen til denne beslutning.


DRAMAFRONTEN har eksisteret siden 2009, hvor dramatiker og instruktør Rhea Leman samlede en gruppe af dramatikere, instruktører, og skuespillere og pitchede idéen med at skabe et netværk, der fokuserede på ny dansk dramatik for herved at kaste lys på dramatikerens arbejde og skriveprocesser.

To år senere, i 2011, da det var lykkedes at rejse lidt økonomisk støtte, åbnede DRAMAFRONTEN med et stort arrangement i Pumpehuset, hvor otte nye korte stykker, der alle havde begrebet FRONTEN som tema, blev præsenteret for en flok begejstrede tilskuere.

I erkendelse af at opførelser af nyskreven dansk dramatik har trange kår på de danske scener, har Dramafrontens aktivistiske mission siden starten været at bringe dramatikken ud og møde sit publikum, hvor de lever og færdes. Og at gøre det med ultrakort prøve- og produktionstid med minimal eller ingen brug af teknik, kostumer og rekvisitter. Teksten, det dramatiske værk og dramatikerens originale historie har hele tiden været det helt centrale.

Desuden har missionen været at bringe alle scenekunstens aktører (dramatikere, skuespillere, instruktører m.fl.) sammen i nye frugtbare møder, til alles fælles bedste og med det mål fortsat at udvikle den levende kunstart; den skrevne dramatik.

Missionen har vist sig overordentlig vellykket. Produktion og opførelser af ikke færre end 200 stykker kort-dramatik (stykker a 10-15 minutters varighed) i 12 byer fordelt på fem lande taler sit eget sprog.

At Dramafronten har kunne holde skuden flydende i samtlige 12 år, skyldes primært kontinuerlig støtte fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst. Støtten har været hovedhjørnestenen i Dramafrontens budgetter, suppleret med støtte fra kommuner, private fonde og egenindtægter fra billetsalg.
Trods de relativt beskedne støttebeløb fra Statens Kunstfond (fra 150.000 kr. årligt i de første år stigende til i gennemsnit 500.000 pr. år) har Dramafronten kunne iværksætte skrivning og produktion af en væld af ny original dramatik, senest i 2022-2023 med projekterne
MoveON, Dramathon og Fantomteater, hvor i alt 35 dramatikere, 25 instruktører og 74 skuespillere har været engageret  – og hvor publikum i hobetal er mødt op til de altid udsolgte begivenheder.

Imidlertid har Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst valgt ikke længere af støtte Dramafrontens aktiviteter og projekter. Sådan må det i al fald tolkes efter to afslag fra Statens Kunstfond (ansøgning juni 2022 og januar 2023). Dette efterlader Dramafronten med spørgsmålet, om det er tidens tegn, at den nyskrevne originale dramatik ikke anses for værd at støtte?

Og i al fald efterlader afslagene Dramafronten med intet andet valg, end at afslutte sin oplysnings- og kampæra for den danske dramatik.

Grundlægger og leder af Dramafronten, dramatiker og instruktør Rhea Leman, siger:

“I disse tider, hvor verden for alvor er ved at gå op i limningen, kan kraften i vores tekster og teater i det hele taget bringe folk sammen. Dramatikerens tekst bør aldrig blive undervurderet, for publikum kræver at få fortalt gode historier.  Det er netop, hvad DRAMAFRONTEN har stræbt efter i de forgangne 12 år.

Men det gør mig trist, at Dramafronten nu, efter i 12 år at have promoveret ny dansk dramatik, må dreje nøglen om på grund af manglende økonomisk støtte.

Det har været en fantastisk rejse, der har samlet over hundrede professionelle teatermagere: dramatikere, skuespillere og instruktører, der gang på gang har spredt glæden ved vores kunstform og bevist kraften i det skrevne ord.”

 

En STOR TAK til de fonde, der i gennem årene trofast har støttet os, og ikke mindst til alle de publikummer, der har fulgt os!