On your watch

– særligt til dramatikere

OBS: ON YOUR WATCH er pga. corona-situationen og nedlukningen aflyst/udsat indtil videre.

OPEN CALL for ALLE DRAMATIKERE 

En af dramatikkens og dramatikernes vigtigste missioner er at kaste et anderledes lys på aktuelle emner og begivenheder. Denne vigtige mission er ikke blevet mindre væsentlig efter at verden, som vi kendte den, er drastisk forandret. DRAMAFRONTEN præsenterer derfor i sæson 2020-21 en række reading-begivenheder under fællestitlen ON YOUR WATCH: En gang månedligt vil 3-4 nye korte stykker dramatik, inspireret af menneskets nye vilkår, blive præsenteret for publikum.

Hver måned (oktober 2020 – april 2021) søger vi fore professionelle dramatikere, der:
Har en idé til et kort dagsaktuelt stykke (15 minutter) for minimum 2 og maximum 5 medvirkende. Stykket må ikke være en monolog. Stykket skal være helt dugfrisk, nyskrevet og dagsaktuelt. Derfor den korte deadline og skrivetid. Aktualiteten kan være på det politiske, det sociale eller det personlige plan – men alle skal de sætte vores nye virkelighed til debat.

OBS: ON YOUR WATCH er pt. aflyst / udsat pga. covid-nedluking.
Vi vender tilbage så snart, det bliver muligt.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til Rhea på rhea@dramafronten.dk

ON YOUR WATCH er støttet af Statens Kunstfond, Københavns Scenekunstudvalg og Dansk Skuespillerforbund.