Kontaktinfo

Kontaktinfo

DRAMAFRONTEN
Åbenrå 29, 1.th.
1124 Kbh. K.

Kunstnerisk leder
Rhea Leman
M: rhea@dramafronten.dk
T: 6080 0459

Administrativ leder / presse og kommunikation
Tine Selmer Bertelsen
M: tine@dramafronten.dk
T: 2615 6051

Regnskabsfører
Teater Får 302 v/ René Kruse
M: rene@faar302.dk