Incubator

Open call til Dramafrontens INCUBATOR-program

Dramatiker: Har du et projekt med offentlig støtte, der skal produceres i sæson 2016/17?
Og vil du have hjælp til at have et færdigt manuskript til prøvestart?
Så har du mulighed for at søge støtte til dette via Dramafrontens INCUBATOR-program.

At skrive er at gennemskrive. Igen og igen. Og i denne proces kan det være gavnligt at opleve sin tekst i en workshopproces, der muliggør og åbner for det videre arbejde med manuskriptet.

INCUBATOR er åben for alle dramatikere, hvis stykke/projekt har fået støtte og hvor selve produktionen er fuldt finansieret.
INCUBATOR består af en, to eller tre  1 uges workshop med dramatiker, skuespillere og instruktør.
Workshopugerne er spredt ud over 1 til 6 måneder.

Hver workshop giver dramatikeren mulighed for at udvikle sit manuskript fra første gennemskrivning frem til et færdigt manuskript.

Har du en planlagt produktion, som du mener, kan have gavn af INCUBATOR-programmet, så send flg. informationer:

*En kort synopsis af dit stykke
*Dine tanker om hvorledes de tre workshopuger skal tilrettelægges, for at du får bedst muligt udbytte af dem
*Tid og sted for opførelse af den færdige produktion
*Tilskudsforhold og –beløb
*Instruktør og medvirkende

Send informationerne til kunstnerisk leder af Dramafronten, Rhea Leman på rhea@dramafronten.dk
Ansøgninger kan indsendes løbende

INCUBATOR-programmet støtter ikke  devising-projekter, men udelukkende projekter, hvor fokus er  på teksten og dramatikerens færdiggørelse af denne.
INCUBATOR-støtte kan ikke anvendes til selve produktionen af stykket, men udelukkende til workshops i god tid inden prøvestart, og hvor workshoppen har det ene sigte at færdiggøre manuskriptet.

INCUBATOR er støttet af BIKUBEN FONDEN